25 X 2010 poniedziałek

10.00 Mateusz Rorat, dźwięk>liczba>obraz, pokaz inaugurujący konferencję.
10.15 dr Marta Raczek, Zakład Kulturoznawstwa, Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, wiceprezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – Intermedia, multimedia czy projekty transmedialne – współczesna grafika wobec wyzwań sztuki nowych mediów.
11.00 dr hab. Grzegorz Sztwiertnia, Pracownia Interdyscyplinarna, Wydział Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Powstanie w getcie: interdyscyplinarne poszerzanie pola walki.
11.45 mgr Jakub Mikurda, Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Spojrzenie, fetysz, zwłoka. Psychoanaliza a nowe media.
12.30 przerwa
12.45 mgr Jakub Woynarowski, Pracownia Obrazowania Cyfrowego, Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – Do It Yourself czyli cyfrowy gabinet osobliwości.
13.30 mgr Stanisław Ruksza, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu – Kunstkammera Bytom - Spotkania w miejscach nieintencjonalnych.
14.15 mgr Raman Tratsiuk, Pracownia Działań Performatywnych i Multimedialnych, Wydział Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - Urban Legend - Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej - Poznań 2009 i kontynuacje. <<<
15.00 mgr Zorka Wollny, Pracownia Multimediów, Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuki w Szczecinie - Krótkie warsztaty: wprowadzenie do intermediów.

26 X 2010 wtorek

10.00 dr hab. Rafał Solewski, Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej, Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Nowe media i poetyka. Wspomnienie badawcze.
10.45 mgr Dominik Kuryłek, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie - Czy "slow media" są rzeczywiście "slow"?
11.30 dr hab. Kamil Kuskowski, Pracownia Działań Audiowizualnych, Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuki w Szczecinie - Pojęcie redefinicji w budowaniu języka nowych mediów.
12.15 prof. Izabella Gustowska, Pracownia Działań Performatywnych i Multimedialnych, Wydział Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – Notatnik.
13.00 przerwa
13.15 mgr Agnieszka Kilian, prawnik/adwokat – Found footage w świetle prawa autorskiego.
14.00 mgr Samuel Nowak, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Media, digitalizacja, seksualność. W stronę koncepcji seksualnego obywatelstwa w mediach.
14.45 prof. Artur Tajber, Katedra Intermediów, Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie - Wydział Intermediów - projekt dzieła sztuki.